Nové kabelové přípojky – Hranická 28 a Hranická 30, Odry

Nově jsme zavedli kabelové přípojky v domech s pečovatelskou službou na adresách Hranická 28 a Hranická 30, Odry. Ceny a rychlosti tarifů naleznete v ceníku pro kabelové přípojky.