Podpora

Podpora

Technická podpora je tu připravena pro Vás. Přečtěte si návody ke správnému nastavení a používání služeb nebo využijte možnosti naší vzdálené pomoci.

Vzdálená podpora

Aplikace TeamViewer umožňuje připojení k jakémukoli počítači nebo serveru prostřednictvím standardní internetové konektivity. Umožňuje pracovníkům online podpory vzdálené ovládání počítače a vyřešit tak požadavky zákazníka. Z pohledu uživatele stačí pouze spustit malou aplikaci, u které není nutná instalace ani oprávnění správce, a našemu pracovníkovi nadiktovat v aplikaci zobrazené ID a heslo. Zákazník má také možnost pohledem kontrolovat veškeré kroky, které pracovník podpory na jeho počítači provádí.

Vzdálená podpora je k dispozici firemním zákazníkům se smluvní dohodou o správě sítě a dalšího HW.

teamviewer

 

email-laptopNastavení SMTP serveru

pro odesílání pošty

Pokud využíváte pro práci s elektronickou poštou některého z e-mailových klientů jako např. Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird apod., potřebujete nastavit server, přes který se má vaše pošta odesílat (tzv. SMTP server). Z důvodu zabezpečení sítě proti odesílání nevyžádané pošty je povoleno využívat pouze SMTP server naší sítě nebo jakýkoliv zabezpečený SMTP server mimo naši síť.

Níže jsou uvedeny obecné parametry, které je potřeba znát k úspěšnému nastavení SMTP serveru. Můžete také využít návod krok za krokem k nastavení pro MS Outlook 2010 a Mozilla Thunderbird 3.

Základní varianta
Server odchozí pošty: smtp.bezdratovy.xyz
Port: 25
Zabezpečení spojení: žádné
Autentizace: bez autentizace
Vhodné pro začínající uživatele díky méně náročné konfiguraci. Při tomto nastavení nebude možné odeslat poštu z vašeho PC, pokud budete připojeni přes jiného internetového poskytovatele (např. budete-li s notebookem na dovolené).
Varianta s autentizací a šifrováním
Server odchozí pošty: smtp.bezdratovy.xyz
Port: 465
Zabezpečení spojení: SSL
Autentizace: ano
Způsob autentizace: heslo (zabezpečený přenos)
Přihlašovací jméno a heslo: stejné jako pro přístup do uživatelského systému Kika
Tato varianta je vhodná pro pokročilejší uživatele, kteří předpokládají, že se budou se svým PC připojovat do internetu i mimo naši síť a budou chtít pro odesílání pošty využívat SMTP server sítě Bezdrátový.net. V této variantě bude také vždy přenos e-mailu mezi PC a serverem šifrován, čímž se zvyšuje zabezpečení přenášených dat.

 

Často kladené dotazy

 

V první řadě je potřeba zjistit, jestli je ve vaší lokalitě dostupný signál M5 sítě Bezdrátový.net. To nejlépe ověříte přímým dotazem na nás pomocí některého z kontaktů.

Pokud signál dostupný je, bude potřeba vyměnit vaši starší Wi-Fi sestavu za jinou, která umožňuje přenos dle nových standardů. Tuto výměnu provedou naši pracovníci po předchozí domluvě termínu výměny. Původní sestava pro příjem bude převzata zpět a uhradíte pouze manipulační poplatek dle aktuálního ceníku (vizte reinstalační poplatek za přechod z 2G/5G na M5 síť). Je-li vrácená původní sestava neúplná nebo je poškozena, bude poplatek vyměřen individuálně.

Po instalaci nové Wi-Fi sestavy budete uživatelem M5 sítě a kromě vyšší úrovně kvality služeb pro vás budou platit také výhodnější cenové tarify dle našeho ceníku.

Pravděpodobně se snažíte odeslat poštu přes jiný SMTP server, než který patří naší síti. Z důvodu obrany proti nevyžádané poště je používání cizích nezabezpečených SMTP serverů blokováno. Poštu tedy musíte odesílat přes náš server. Jak správně nastavit server pro odesílání pošty naleznete zde v sekci zákaznické podpory.

Pravidelně na začátku každého měsíce vám přijde faktura za využívané služby. Tato faktura je v elektronické podobě a je zasílána prostřednictvím e-mailu. Na základě přijaté faktury je potřeba uhradit účtovanou částku nejpozději do uvedeného data splatnosti. Platba se provádí bezhotovostním převodem na číslo účtu provozovatele sítě, které je uvedeno na každé faktuře. Dalším nezbytným údajem pro provedení platebního příkazu je variabilní symbol. Tento údaj je taktéž na faktuře uveden a je nutné ho uvádět pro bezproblémové přijetí a rozpoznání vaší platby. Pro maximální komfort lze také zadat pravidelný trvalý příkaz k úhradě.

Pro větší přehlednost jsme pro Vás také připravili jednoduchého průvodce vyúčtováním .

Faktura je elektronickou poštou zasílána ve formátu PDF, který je mezinárodním standardem pro elektronickou výměnu dokumentů a je ochráněn proti editaci.

Přijatý doklad, který si zobrazíte na monitoru počítače a následně vytisknete, má všechny náležitosti dané v § 11 Zákona o účetnictví i v § 12 Zákona o DPH. Definice daňového dokladu v § 12, odst. 2 Zákona o DPH neuvádí podpis a razítko na daňovém dokladu jako jeho nutnou náležitost. V § 11 odst. 1 písmeno f Zákona o účetnictví jsou uvedeny jako povinná náležitost účetního dokladu podpisy dvou osob. Obě osoby (jak osoba odpovědná za účetní případ, tak osoba odpovědná za zaúčtování dokladu) jsou však osoby mající přímý vztah k vaší účetní evidenci a jsou zřejmě zaměstnanci vaší společnosti. V průběhu likvidace dokladu a jeho zaúčtování mohou doklad opatřit svými podpisy a účetní doklad tak bude vybaven všemi povinnými náležitostmi. Naše faktura je daňovým dokladem, ale současně je pouze podkladem pro vznik účetního dokladu, který z ní učiní vaše účtárna. Budou-li k faktuře připojeny originály podpisů vašich příslušných pracovníků, bude z ní pak i originální písemnost, jak to Zákon o účetnictví vyžaduje.

Jen okrajově bychom poukázali na fakt, že mnoho firem v ČR vystavuje a rozesílá své faktury bez razítka i podpisu jako obyčejné psaní (namátkově O2, Vodafone).

Průkaznost vzniku daňového nákladu na vaší straně je jednoznačně dána uzavřenou smlouvou nebo objednávkou s naší firmou a také tím, že provedete platbu se stejným variabilním symbolem a ve stejné částce, jak jsou uvedeny na daňovém dokladu. Tedy ani z pohledu Zákona o daních z příjmu nevzniká naším postupem rozpor se zákonnými předpisy.

Může se stát, že zařízení, které jsme vám dodali, přestane komunikovat. Jedná se o výjimečný případ, který se může stát například při poklesu napětí v elektrickém rozvodu u uživatele. To následně způsobí nefungující internet na vašem PC, tabletu nebo telefonu. Před zavoláním na naše telefonní číslo zkuste zařízení, které máte od nás, odpojit na 10 sekund od elektrického proudu, poté ho znovu zapněte a minutu vyčkejte. Pokud ani poté internet nebude fungovat, kontaktujte nás.

Jedná se pouze o jeden z mýtu okolo bezdrátové technologie přenosu počítačových dat. Na pravou míru vše uvádí následující obrázek elektromagnetického spektra.

spektrum

Televizní vysílání (viz FM Radio and TV) pracuje na frekvencích podstatně nižších, než bezdrátové sítě (viz WLAN), a tak není možné, aby se signály navzájem rušily nebo jakkoliv jinak ovlivňovaly. Pásmo pro Wi-Fi bylo uvolněno po schválení Českým telekomunikačním úřadem, který zaručuje, že tyto sítě nemůžou žádným způsobem rušit licencovaná pásma jako rádia, TV, satelity apod.

Určitě ano. V případě bouřky je potřeba z preventivních důvodů dodané zařízení vypnout odpojením od elektrické sítě. To stejné platí také pro Vaše PC, je-li k naší přípojce či routeru připojeno kabelem. Mějte napaměti, že v případě bouřky nestačí PC pouze klasicky vypnout, jak jste zvyklí, ale je skutečně nutné fyzicky jej odpojit od elektrické sítě.